สินค้าเหลือน้อย

12,420 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22208' and ( pcharacter='422' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14124,18413,20635,19539,19245,14716,21693,18410,19249,13412,13546,18411,21694,18183,15749,19236,15747,16290 Array ( [0] => 14124 [1] => 18413 [2] => 20635 [3] => 19539 [4] => 19245 [5] => 14716 [6] => 21693 [7] => 18410 [8] => 19249 [9] => 13412 [10] => 13546 [11] => 18411 [12] => 21694 [13] => 18183 [14] => 15749 [15] => 19236 [16] => 15747 [17] => 16290 )