สินค้าเหลือน้อย

12,420 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22208' and ( pcharacter='422' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12284,12493,14714,18185,19236,18412,21694,16620,13546,20676,23368,14455,19235,18410,15826,14453,19243,19539 Array ( [0] => 12284 [1] => 12493 [2] => 14714 [3] => 18185 [4] => 19236 [5] => 18412 [6] => 21694 [7] => 16620 [8] => 13546 [9] => 20676 [10] => 23368 [11] => 14455 [12] => 19235 [13] => 18410 [14] => 15826 [15] => 14453 [16] => 19243 [17] => 19539 )