สินค้าหมด

4,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22205' and ( pcharacter='565' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17709,17707,19658,22207,17705,20922,17702,17710 Array ( [0] => 17709 [1] => 17707 [2] => 19658 [3] => 22207 [4] => 17705 [5] => 20922 [6] => 17702 [7] => 17710 )