สินค้าเหลือน้อย

4,000 BAHT
add to cart

ของแถมภายในแผ่นประกอบด้วย

- Aqours original song CD (newly-recorded)
- booklet, mini illust book
- bonus disc (concert video), and various bonus footages (textless ED, trailers, photo sessions)

  • Adventure , Comedy , Idol
  • NTSC
q select pid from dex_product where pid<>'22151' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21772,7518,10871,9810,17141,17128,10948,15380,7893,10191,17749,16839,17136,23197,20925,10172,7006,4511 Array ( [0] => 21772 [1] => 7518 [2] => 10871 [3] => 9810 [4] => 17141 [5] => 17128 [6] => 10948 [7] => 15380 [8] => 7893 [9] => 10191 [10] => 17749 [11] => 16839 [12] => 17136 [13] => 23197 [14] => 20925 [15] => 10172 [16] => 7006 [17] => 4511 )