พรีออเดอร์

650 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22150' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11773,21590,21807,20471,21584,21587,20469,11772,11774,20468,11775,20470,11776,21588,19531,21589,21338 Array ( [0] => 11773 [1] => 21590 [2] => 21807 [3] => 20471 [4] => 21584 [5] => 21587 [6] => 20469 [7] => 11772 [8] => 11774 [9] => 20468 [10] => 11775 [11] => 20470 [12] => 11776 [13] => 21588 [14] => 19531 [15] => 21589 [16] => 21338 )