พรีออเดอร์

650 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22150' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21590,21589,20471,21584,22417,11772,21587,21338,11774,20470,11776,11775,11773,21588,20469,21807,19531,20468 Array ( [0] => 21590 [1] => 21589 [2] => 20471 [3] => 21584 [4] => 22417 [5] => 11772 [6] => 21587 [7] => 21338 [8] => 11774 [9] => 20470 [10] => 11776 [11] => 11775 [12] => 11773 [13] => 21588 [14] => 20469 [15] => 21807 [16] => 19531 [17] => 20468 )