สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22150' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23411,22417,21584,21807,21338,20471,21587,20469,11773,11775,11772,21589,21590,20470,21588,23420,11774,20468 Array ( [0] => 23411 [1] => 22417 [2] => 21584 [3] => 21807 [4] => 21338 [5] => 20471 [6] => 21587 [7] => 20469 [8] => 11773 [9] => 11775 [10] => 11772 [11] => 21589 [12] => 21590 [13] => 20470 [14] => 21588 [15] => 23420 [16] => 11774 [17] => 20468 )