พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22148' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17876,15056,17299,15084,13097,15071,15035,215,15065,17865,2849,15061,19353,15059,17868,17899,17911,20191 Array ( [0] => 17876 [1] => 15056 [2] => 17299 [3] => 15084 [4] => 13097 [5] => 15071 [6] => 15035 [7] => 215 [8] => 15065 [9] => 17865 [10] => 2849 [11] => 15061 [12] => 19353 [13] => 15059 [14] => 17868 [15] => 17899 [16] => 17911 [17] => 20191 )