พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22148' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8413,15077,15063,16082,15064,18643,16075,19351,6321,15053,15082,17876,15038,17883,19349,17868,9780,15065 Array ( [0] => 8413 [1] => 15077 [2] => 15063 [3] => 16082 [4] => 15064 [5] => 18643 [6] => 16075 [7] => 19351 [8] => 6321 [9] => 15053 [10] => 15082 [11] => 17876 [12] => 15038 [13] => 17883 [14] => 19349 [15] => 17868 [16] => 9780 [17] => 15065 )