พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22147' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22574,11099,11547,10460,11556,11552,18211,11551,10140,11550,15539,11553,22569,18206,19136,1334,21017,22573 Array ( [0] => 22574 [1] => 11099 [2] => 11547 [3] => 10460 [4] => 11556 [5] => 11552 [6] => 18211 [7] => 11551 [8] => 10140 [9] => 11550 [10] => 15539 [11] => 11553 [12] => 22569 [13] => 18206 [14] => 19136 [15] => 1334 [16] => 21017 [17] => 22573 )