มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22147' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17224,21017,13204,11555,23340,11546,22574,23341,18206,11547,11551,13205,10453,13203,20180,1335,11103,1984 Array ( [0] => 17224 [1] => 21017 [2] => 13204 [3] => 11555 [4] => 23340 [5] => 11546 [6] => 22574 [7] => 23341 [8] => 18206 [9] => 11547 [10] => 11551 [11] => 13205 [12] => 10453 [13] => 13203 [14] => 20180 [15] => 1335 [16] => 11103 [17] => 1984 )