พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22147' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11470,19132,11554,11099,10177,11535,1985,11549,11546,19724,11103,10139,11739,20182,11556,18211,11547,20181 Array ( [0] => 11470 [1] => 19132 [2] => 11554 [3] => 11099 [4] => 10177 [5] => 11535 [6] => 1985 [7] => 11549 [8] => 11546 [9] => 19724 [10] => 11103 [11] => 10139 [12] => 11739 [13] => 20182 [14] => 11556 [15] => 18211 [16] => 11547 [17] => 20181 )