มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22147' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11535,22570,11552,1335,13203,24521,24523,23341,22753,13679,11470,11555,13079,11739,24524,11534,11550,21712 Array ( [0] => 11535 [1] => 22570 [2] => 11552 [3] => 1335 [4] => 13203 [5] => 24521 [6] => 24523 [7] => 23341 [8] => 22753 [9] => 13679 [10] => 11470 [11] => 11555 [12] => 13079 [13] => 11739 [14] => 24524 [15] => 11534 [16] => 11550 [17] => 21712 )