พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22146' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9199,6686,24640,7907,8505,22291,21709,22267,19996,22801,20920,1540,4940,22495,23418,24497,2189,10856 Array ( [0] => 9199 [1] => 6686 [2] => 24640 [3] => 7907 [4] => 8505 [5] => 22291 [6] => 21709 [7] => 22267 [8] => 19996 [9] => 22801 [10] => 20920 [11] => 1540 [12] => 4940 [13] => 22495 [14] => 23418 [15] => 24497 [16] => 2189 [17] => 10856 )