พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22146' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21026,21337,14555,3595,5719,19747,17659,5512,2759,7260,18620,3030,1583,6505,20125,15828,3800,14567 Array ( [0] => 21026 [1] => 21337 [2] => 14555 [3] => 3595 [4] => 5719 [5] => 19747 [6] => 17659 [7] => 5512 [8] => 2759 [9] => 7260 [10] => 18620 [11] => 3030 [12] => 1583 [13] => 6505 [14] => 20125 [15] => 15828 [16] => 3800 [17] => 14567 )