พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22146' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2735,21023,21248,20959,9305,10759,10886,260,18558,5629,11755,3222,2469,20119,4736,9159,1483,3198 Array ( [0] => 2735 [1] => 21023 [2] => 21248 [3] => 20959 [4] => 9305 [5] => 10759 [6] => 10886 [7] => 260 [8] => 18558 [9] => 5629 [10] => 11755 [11] => 3222 [12] => 2469 [13] => 20119 [14] => 4736 [15] => 9159 [16] => 1483 [17] => 3198 )