พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Coming to theaters on April 19, 2019, "Sound! Euphonium the Movie: Oath's Finale" to release original soundtrack. Includes background track and main theme song by TRUE in wind instrumental arranged version. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22145' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16112,6467,13239,14548,21248,17091,11261,12478,11921,3867,19083,21810,6457,2189,5772,3670,7152,10175 Array ( [0] => 16112 [1] => 6467 [2] => 13239 [3] => 14548 [4] => 21248 [5] => 17091 [6] => 11261 [7] => 12478 [8] => 11921 [9] => 3867 [10] => 19083 [11] => 21810 [12] => 6457 [13] => 2189 [14] => 5772 [15] => 3670 [16] => 7152 [17] => 10175 )