พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Coming to theaters on April 19, 2019, "Sound! Euphonium the Movie: Oath's Finale" to release original soundtrack. Includes background track and main theme song by TRUE in wind instrumental arranged version. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22145' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5509,11209,17409,22963,5913,22732,21242,8029,22876,2604,15387,14550,22193,262,3530,17310,5699,20352 Array ( [0] => 5509 [1] => 11209 [2] => 17409 [3] => 22963 [4] => 5913 [5] => 22732 [6] => 21242 [7] => 8029 [8] => 22876 [9] => 2604 [10] => 15387 [11] => 14550 [12] => 22193 [13] => 262 [14] => 3530 [15] => 17310 [16] => 5699 [17] => 20352 )