พรีออเดอร์

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Outro theme to TV anime "One Punch Man" second season by Makoto Furukawa. This will be Makoto's second release, sound produced by Satoru Kuwabara from Arte Refact. Includes title track, coupling track and instrumental tracks of each. Limited Edition comes with a music video and making-of on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'22142' and ( pcharacter='527' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17071,20871,20873,22325,22605,20866,17069,23009,20860,20872,20867,14116,23948,14117,23115,23114,17068,20869 Array ( [0] => 17071 [1] => 20871 [2] => 20873 [3] => 22325 [4] => 22605 [5] => 20866 [6] => 17069 [7] => 23009 [8] => 20860 [9] => 20872 [10] => 20867 [11] => 14116 [12] => 23948 [13] => 14117 [14] => 23115 [15] => 23114 [16] => 17068 [17] => 20869 )