พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22141' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20259,9968,10716,6252,22636,1292,9274,7330,11222,4970,8356,2934,13034,487,2679,20261,21909,2951 Array ( [0] => 20259 [1] => 9968 [2] => 10716 [3] => 6252 [4] => 22636 [5] => 1292 [6] => 9274 [7] => 7330 [8] => 11222 [9] => 4970 [10] => 8356 [11] => 2934 [12] => 13034 [13] => 487 [14] => 2679 [15] => 20261 [16] => 21909 [17] => 2951 )