พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22141' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6562,3032,6070,3891,3643,5689,19048,21329,1352,3991,6516,1480,14549,19671,19743,4234,21617,3804 Array ( [0] => 6562 [1] => 3032 [2] => 6070 [3] => 3891 [4] => 3643 [5] => 5689 [6] => 19048 [7] => 21329 [8] => 1352 [9] => 3991 [10] => 6516 [11] => 1480 [12] => 14549 [13] => 19671 [14] => 19743 [15] => 4234 [16] => 21617 [17] => 3804 )