พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22141' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11213,10025,23818,11198,18464,13434,22527,10710,23408,7900,10755,9386,1493,23117,9234,20555,4765,10977 Array ( [0] => 11213 [1] => 10025 [2] => 23818 [3] => 11198 [4] => 18464 [5] => 13434 [6] => 22527 [7] => 10710 [8] => 23408 [9] => 7900 [10] => 10755 [11] => 9386 [12] => 1493 [13] => 23117 [14] => 9234 [15] => 20555 [16] => 4765 [17] => 10977 )