สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22113' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2254,11234,1432,8281,2382,20909,11872,5772,5685,22914,23781,24120,24308,10712,8290,4690,22883,6799 Array ( [0] => 2254 [1] => 11234 [2] => 1432 [3] => 8281 [4] => 2382 [5] => 20909 [6] => 11872 [7] => 5772 [8] => 5685 [9] => 22914 [10] => 23781 [11] => 24120 [12] => 24308 [13] => 10712 [14] => 8290 [15] => 4690 [16] => 22883 [17] => 6799 )