สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22084' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12962,16841,7295,18690,6090,15238,17573,11477,8593,17119,21550,8527,10960,8442,10408,11809,10645,5289 Array ( [0] => 12962 [1] => 16841 [2] => 7295 [3] => 18690 [4] => 6090 [5] => 15238 [6] => 17573 [7] => 11477 [8] => 8593 [9] => 17119 [10] => 21550 [11] => 8527 [12] => 10960 [13] => 8442 [14] => 10408 [15] => 11809 [16] => 10645 [17] => 5289 )