สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22083' and ( pcharacter='594' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20841,23095,20842,23094 Array ( [0] => 20841 [1] => 23095 [2] => 20842 [3] => 23094 )