มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22082' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22240,19282,20084,17410,19889,19904,19934,11138,19276,21255,19935,22089,14282,16642,23595,14269,11408,22826 Array ( [0] => 22240 [1] => 19282 [2] => 20084 [3] => 17410 [4] => 19889 [5] => 19904 [6] => 19934 [7] => 11138 [8] => 19276 [9] => 21255 [10] => 19935 [11] => 22089 [12] => 14282 [13] => 16642 [14] => 23595 [15] => 14269 [16] => 11408 [17] => 22826 )