มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22075' and ( pcharacter='205' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10999,18709,17196,21825,10080,18714,21824,17187,21154,21826,18712,9826,18230,3207,8426,12049,17188,17203 Array ( [0] => 10999 [1] => 18709 [2] => 17196 [3] => 21825 [4] => 10080 [5] => 18714 [6] => 21824 [7] => 17187 [8] => 21154 [9] => 21826 [10] => 18712 [11] => 9826 [12] => 18230 [13] => 3207 [14] => 8426 [15] => 12049 [16] => 17188 [17] => 17203 )