มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22074' and ( pcharacter='320' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24139,20557,20271,14156,19439,19438,11813,24690,23039,15830,16294,24843,11940,22778,12002 Array ( [0] => 24139 [1] => 20557 [2] => 20271 [3] => 14156 [4] => 19439 [5] => 19438 [6] => 11813 [7] => 24690 [8] => 23039 [9] => 15830 [10] => 16294 [11] => 24843 [12] => 11940 [13] => 22778 [14] => 12002 )