สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22072' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18993,23990,22777,23993,23989,18996,19002,23991,18994,22864,22394,18998,22391,22216,19000,23995,23992,22393 Array ( [0] => 18993 [1] => 23990 [2] => 22777 [3] => 23993 [4] => 23989 [5] => 18996 [6] => 19002 [7] => 23991 [8] => 18994 [9] => 22864 [10] => 22394 [11] => 18998 [12] => 22391 [13] => 22216 [14] => 19000 [15] => 23995 [16] => 23992 [17] => 22393 )