มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22072' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22392,22777,22393,18996,18994,18998,18993,22864,22776,22394,19001,19000,22391,21224,22216,19002 Array ( [0] => 22392 [1] => 22777 [2] => 22393 [3] => 18996 [4] => 18994 [5] => 18998 [6] => 18993 [7] => 22864 [8] => 22776 [9] => 22394 [10] => 19001 [11] => 19000 [12] => 22391 [13] => 21224 [14] => 22216 [15] => 19002 )