มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21957' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22030,9557,9540,23446,16255,22369,20275,14151,18769,16325,16247,16235,18431,14852,14148,6838,9546,13461 Array ( [0] => 22030 [1] => 9557 [2] => 9540 [3] => 23446 [4] => 16255 [5] => 22369 [6] => 20275 [7] => 14151 [8] => 18769 [9] => 16325 [10] => 16247 [11] => 16235 [12] => 18431 [13] => 14852 [14] => 14148 [15] => 6838 [16] => 9546 [17] => 13461 )