พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 5 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กันยายน 2019

4,050 BAHT
พรีออเดอร์

Size : Leaf 190 mm. (With Base) / Squirtle 50 mm.

Material : Painted PVC

 

q select pid from dex_product where pid<>'21908' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19525,4867,6172,8823,20672,9516,6180,20662,19327,20923,18091,20670,18985,20666,21645,10271,19328,6177 Array ( [0] => 19525 [1] => 4867 [2] => 6172 [3] => 8823 [4] => 20672 [5] => 9516 [6] => 6180 [7] => 20662 [8] => 19327 [9] => 20923 [10] => 18091 [11] => 20670 [12] => 18985 [13] => 20666 [14] => 21645 [15] => 10271 [16] => 19328 [17] => 6177 )