มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21893' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19615,10480,21891,11287,21765,11332,21764,11490,21890,21766,8507,17673,9669,21892,16316,21763,13757 Array ( [0] => 19615 [1] => 10480 [2] => 21891 [3] => 11287 [4] => 21765 [5] => 11332 [6] => 21764 [7] => 11490 [8] => 21890 [9] => 21766 [10] => 8507 [11] => 17673 [12] => 9669 [13] => 21892 [14] => 16316 [15] => 21763 [16] => 13757 )