มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21892' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13757,21764,8507,11332,21765,11490,16316,21893,10480,21763,21891,21766,19615,17673,9669,11287,21890 Array ( [0] => 13757 [1] => 21764 [2] => 8507 [3] => 11332 [4] => 21765 [5] => 11490 [6] => 16316 [7] => 21893 [8] => 10480 [9] => 21763 [10] => 21891 [11] => 21766 [12] => 19615 [13] => 17673 [14] => 9669 [15] => 11287 [16] => 21890 )