มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21891' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23478,11287,23561,17673,23524,11490,21764,8507,23544,21890,21765,13757,11332,19615,21893,9669,21766,21892 Array ( [0] => 23478 [1] => 11287 [2] => 23561 [3] => 17673 [4] => 23524 [5] => 11490 [6] => 21764 [7] => 8507 [8] => 23544 [9] => 21890 [10] => 21765 [11] => 13757 [12] => 11332 [13] => 19615 [14] => 21893 [15] => 9669 [16] => 21766 [17] => 21892 )