มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21891' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8507,21766,11332,21890,13757,19615,17673,11287,21765,21764,11490,16316,21892,21763,21893,10480,9669 Array ( [0] => 8507 [1] => 21766 [2] => 11332 [3] => 21890 [4] => 13757 [5] => 19615 [6] => 17673 [7] => 11287 [8] => 21765 [9] => 21764 [10] => 11490 [11] => 16316 [12] => 21892 [13] => 21763 [14] => 21893 [15] => 10480 [16] => 9669 )