มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21890' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11490,10480,19615,23561,8507,11332,16316,11287,9669,21766,21764,23544,21765,21763,13757,23478,23524,17673 Array ( [0] => 11490 [1] => 10480 [2] => 19615 [3] => 23561 [4] => 8507 [5] => 11332 [6] => 16316 [7] => 11287 [8] => 9669 [9] => 21766 [10] => 21764 [11] => 23544 [12] => 21765 [13] => 21763 [14] => 13757 [15] => 23478 [16] => 23524 [17] => 17673 )