มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21890' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21766,21764,13757,16316,21892,21891,21765,11287,19615,21893,8507,11490,17673,9669,21763,10480,11332 Array ( [0] => 21766 [1] => 21764 [2] => 13757 [3] => 16316 [4] => 21892 [5] => 21891 [6] => 21765 [7] => 11287 [8] => 19615 [9] => 21893 [10] => 8507 [11] => 11490 [12] => 17673 [13] => 9669 [14] => 21763 [15] => 10480 [16] => 11332 )