มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21890' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9669,21891,21766,21765,21764,17673,10480,11332,11490,23524,21763,11287,13757,21893,23544,23561,19615,23478 Array ( [0] => 9669 [1] => 21891 [2] => 21766 [3] => 21765 [4] => 21764 [5] => 17673 [6] => 10480 [7] => 11332 [8] => 11490 [9] => 23524 [10] => 21763 [11] => 11287 [12] => 13757 [13] => 21893 [14] => 23544 [15] => 23561 [16] => 19615 [17] => 23478 )