มีสินค้า

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21887' and ( pcharacter='562' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21228,17382,20158,17384,21882,21885,21884,21883,20146,21886,17381,17383,17919 Array ( [0] => 21228 [1] => 17382 [2] => 20158 [3] => 17384 [4] => 21882 [5] => 21885 [6] => 21884 [7] => 21883 [8] => 20146 [9] => 21886 [10] => 17381 [11] => 17383 [12] => 17919 )