มีสินค้า

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21887' and ( pcharacter='562' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17382,20158,17381,21886,21882,21228,17384,21884,20146,21883,21885,17919,17383 Array ( [0] => 17382 [1] => 20158 [2] => 17381 [3] => 21886 [4] => 21882 [5] => 21228 [6] => 17384 [7] => 21884 [8] => 20146 [9] => 21883 [10] => 21885 [11] => 17919 [12] => 17383 )