พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 24 มีนาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤษภาคม 2019

1,160 BAHT
1450 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Nijigen COSPA (二次元COSPA)

Size: 72.8 cm × 51.5 cm

Material : Rare Suede (Polyester)

q select pid from dex_product where pid<>'21873' and ( pcharacter='218' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21381,21871,21872,20814,16395,21874,21348,20502,18999,20808,20812,17318,13130,16392,15005,17804,14435,13142 Array ( [0] => 21381 [1] => 21871 [2] => 21872 [3] => 20814 [4] => 16395 [5] => 21874 [6] => 21348 [7] => 20502 [8] => 18999 [9] => 20808 [10] => 20812 [11] => 17318 [12] => 13130 [13] => 16392 [14] => 15005 [15] => 17804 [16] => 14435 [17] => 13142 )