มีสินค้า

1,950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21869' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11735,10500,9994,18678,10498,9313,18672,9996,20042,9312,10693,11737,9827,9316,10000,22211,19621,20045 Array ( [0] => 11735 [1] => 10500 [2] => 9994 [3] => 18678 [4] => 10498 [5] => 9313 [6] => 18672 [7] => 9996 [8] => 20042 [9] => 9312 [10] => 10693 [11] => 11737 [12] => 9827 [13] => 9316 [14] => 10000 [15] => 22211 [16] => 19621 [17] => 20045 )