มีสินค้า

1,950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21869' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10000,11738,15822,9999,9994,9313,9316,11729,11730,19619,9998,10500,10693,11736,11732,10692,15823,20042 Array ( [0] => 10000 [1] => 11738 [2] => 15822 [3] => 9999 [4] => 9994 [5] => 9313 [6] => 9316 [7] => 11729 [8] => 11730 [9] => 19619 [10] => 9998 [11] => 10500 [12] => 10693 [13] => 11736 [14] => 11732 [15] => 10692 [16] => 15823 [17] => 20042 )