มีสินค้า

1,950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21869' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20047,20049,18681,9992,19621,15823,18674,20048,11736,10691,10690,18678,9998,11731,11737,9994,9996,15822 Array ( [0] => 20047 [1] => 20049 [2] => 18681 [3] => 9992 [4] => 19621 [5] => 15823 [6] => 18674 [7] => 20048 [8] => 11736 [9] => 10691 [10] => 10690 [11] => 18678 [12] => 9998 [13] => 11731 [14] => 11737 [15] => 9994 [16] => 9996 [17] => 15822 )