มีสินค้า

1,950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21869' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10690,9995,22211,9827,9996,11731,19619,10502,10500,10499,11732,20048,18677,9315,18678,10501,11735,9998 Array ( [0] => 10690 [1] => 9995 [2] => 22211 [3] => 9827 [4] => 9996 [5] => 11731 [6] => 19619 [7] => 10502 [8] => 10500 [9] => 10499 [10] => 11732 [11] => 20048 [12] => 18677 [13] => 9315 [14] => 18678 [15] => 10501 [16] => 11735 [17] => 9998 )