มีสินค้า

1,950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21869' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9993,15822,18680,11736,9992,11729,11731,10502,10691,11737,9998,18675,10501,20047,20046,20042,18678,9313 Array ( [0] => 9993 [1] => 15822 [2] => 18680 [3] => 11736 [4] => 9992 [5] => 11729 [6] => 11731 [7] => 10502 [8] => 10691 [9] => 11737 [10] => 9998 [11] => 18675 [12] => 10501 [13] => 20047 [14] => 20046 [15] => 20042 [16] => 18678 [17] => 9313 )