พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 24 มีนาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤษภาคม 2019

600 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Size : H9.5cm x D8cm

Material : Pottery

q select pid from dex_product where pid<>'21866' and ( pcharacter='590' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21158,20524,20510,20525,21167,21867,20511,21294,20521,20484,20483,20488,20518,20516,20507,20537,20526,20358 Array ( [0] => 21158 [1] => 20524 [2] => 20510 [3] => 20525 [4] => 21167 [5] => 21867 [6] => 20511 [7] => 21294 [8] => 20521 [9] => 20484 [10] => 20483 [11] => 20488 [12] => 20518 [13] => 20516 [14] => 20507 [15] => 20537 [16] => 20526 [17] => 20358 )