พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 24 มีนาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤษภาคม 2019

600 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Size : H95 x H190mm 

Material : Artificial Leather 

q select pid from dex_product where pid<>'21852' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21277,16597,8167,8651,11722,14960,8832,8298,15700,5210,10474,10971,13403,7850,4197,5852,18116,5872 Array ( [0] => 21277 [1] => 16597 [2] => 8167 [3] => 8651 [4] => 11722 [5] => 14960 [6] => 8832 [7] => 8298 [8] => 15700 [9] => 5210 [10] => 10474 [11] => 10971 [12] => 13403 [13] => 7850 [14] => 4197 [15] => 5852 [16] => 18116 [17] => 5872 )