พรีออเดอร์

สินค้ากำหนดออกมิ.ย. 2562

1,550 BAHT
1800 BAHT
พรีออเดอร์

【T-shirt】
Size: S (Length 65 cm × Width 47 cm × Shoulder 40 cm × Sleeve 19 cm)
Size: M (Length 68 cm × Width 50 cm × Shoulder 43 cm × Sleeve 20 cm)
Size: L (Length 71 cm × Width 53 cm × Shoulder 46 cm × Sleeve 21 cm)
Size: XL (Length 74 cm × Width 56 cm × Shoulder Width 49 cm × Sleeve Length 22 cm)
Material: 100% cotton

【A3 clear poster】
Size: about 420 mm × about 297 mm
Material: PP

【Button Badges】
Size: Diameter 54 mm
Material: Tinplate, Paper

q select pid from dex_product where pid<>'21851' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7526,14049,20805,21453,7021,21080,4887,7521,16108,20445,15594,5216,15183,15195,11178,14181,15590,5104 Array ( [0] => 7526 [1] => 14049 [2] => 20805 [3] => 21453 [4] => 7021 [5] => 21080 [6] => 4887 [7] => 7521 [8] => 16108 [9] => 20445 [10] => 15594 [11] => 5216 [12] => 15183 [13] => 15195 [14] => 11178 [15] => 14181 [16] => 15590 [17] => 5104 )