สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
1600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21844' and ( pcharacter='39' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21823,17198,6220,8953,21822,17199,18910,21828,24000,7247,17200 Array ( [0] => 21823 [1] => 17198 [2] => 6220 [3] => 8953 [4] => 21822 [5] => 17199 [6] => 18910 [7] => 21828 [8] => 24000 [9] => 7247 [10] => 17200 )