สินค้าหมด

900 BAHT
1600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21844' and ( pcharacter='39' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17200,21823,6220,21828,21822,8953,17199,7247,17198,18910,24000 Array ( [0] => 17200 [1] => 21823 [2] => 6220 [3] => 21828 [4] => 21822 [5] => 8953 [6] => 17199 [7] => 7247 [8] => 17198 [9] => 18910 [10] => 24000 )