มีสินค้า

1,300 BAHT
1600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21842' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20831,16568,19605,19588,19543,22459,19611,19598,19576,16574,16552,16564,16577,16593,22841,16592,16553,19601 Array ( [0] => 20831 [1] => 16568 [2] => 19605 [3] => 19588 [4] => 19543 [5] => 22459 [6] => 19611 [7] => 19598 [8] => 19576 [9] => 16574 [10] => 16552 [11] => 16564 [12] => 16577 [13] => 16593 [14] => 22841 [15] => 16592 [16] => 16553 [17] => 19601 )