สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
1600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21842' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19604,23460,16589,16580,16586,22299,19543,16560,16577,19597,19605,16570,19591,16579,22298,16575,16591,16573 Array ( [0] => 19604 [1] => 23460 [2] => 16589 [3] => 16580 [4] => 16586 [5] => 22299 [6] => 19543 [7] => 16560 [8] => 16577 [9] => 19597 [10] => 19605 [11] => 16570 [12] => 19591 [13] => 16579 [14] => 22298 [15] => 16575 [16] => 16591 [17] => 16573 )