พรีออเดอร์

1,800 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Includes "Aqours Jumpin' up Project" theme songs (all member ver., unit ver., instrumental ver.) . Serial code for "Aqours CLUB 2019" valid through June 30, 2019-June 29, 2020 23:59pm (JST / UTC+9). Comes with newly illustrated cover artwork, memorial photobook and a membership card. This is a limited pressing only manufactured up to June 29, 2020.

q select pid from dex_product where pid<>'21813' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21047,9955,10487,7526,17140,6677,12961,8446,23903,8089,23124,17135,21952,15215,9113,2601,16613,7889 Array ( [0] => 21047 [1] => 9955 [2] => 10487 [3] => 7526 [4] => 17140 [5] => 6677 [6] => 12961 [7] => 8446 [8] => 23903 [9] => 8089 [10] => 23124 [11] => 17135 [12] => 21952 [13] => 15215 [14] => 9113 [15] => 2601 [16] => 16613 [17] => 7889 )