พรีออเดอร์

1,800 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Includes "Aqours Jumpin' up Project" theme songs (all member ver., unit ver., instrumental ver.) . Serial code for "Aqours CLUB 2019" valid through June 30, 2019-June 29, 2020 23:59pm (JST / UTC+9). Comes with newly illustrated cover artwork, memorial photobook and a membership card. This is a limited pressing only manufactured up to June 29, 2020.

q select pid from dex_product where pid<>'21813' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12304,16613,10564,11977,6682,15841,21078,13685,21455,7004,9775,20797,22244,8070,7025,4527,10626,17576 Array ( [0] => 12304 [1] => 16613 [2] => 10564 [3] => 11977 [4] => 6682 [5] => 15841 [6] => 21078 [7] => 13685 [8] => 21455 [9] => 7004 [10] => 9775 [11] => 20797 [12] => 22244 [13] => 8070 [14] => 7025 [15] => 4527 [16] => 10626 [17] => 17576 )