พรีออเดอร์

1,800 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Includes "Aqours Jumpin' up Project" theme songs (all member ver., unit ver., instrumental ver.) . Serial code for "Aqours CLUB 2019" valid through June 30, 2019-June 29, 2020 23:59pm (JST / UTC+9). Comes with newly illustrated cover artwork, memorial photobook and a membership card. This is a limited pressing only manufactured up to June 29, 2020.

q select pid from dex_product where pid<>'21813' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17572,21034,6078,15605,11477,12118,10403,8589,18341,11156,4525,9804,10624,7293,8189,21053,23125,23124 Array ( [0] => 17572 [1] => 21034 [2] => 6078 [3] => 15605 [4] => 11477 [5] => 12118 [6] => 10403 [7] => 8589 [8] => 18341 [9] => 11156 [10] => 4525 [11] => 9804 [12] => 10624 [13] => 7293 [14] => 8189 [15] => 21053 [16] => 23125 [17] => 23124 )