พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21808' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24766,6503,14740,20268,16366,20836,16532,21335,9925,21715,3651,4489,19701,24516,24761,16308,6474,10996 Array ( [0] => 24766 [1] => 6503 [2] => 14740 [3] => 20268 [4] => 16366 [5] => 20836 [6] => 16532 [7] => 21335 [8] => 9925 [9] => 21715 [10] => 3651 [11] => 4489 [12] => 19701 [13] => 24516 [14] => 24761 [15] => 16308 [16] => 6474 [17] => 10996 )