พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21808' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12976,21641,7768,19698,10826,20131,2869,9381,19752,6119,20906,4068,20993,9193,9137,10695,20114,13614 Array ( [0] => 12976 [1] => 21641 [2] => 7768 [3] => 19698 [4] => 10826 [5] => 20131 [6] => 2869 [7] => 9381 [8] => 19752 [9] => 6119 [10] => 20906 [11] => 4068 [12] => 20993 [13] => 9193 [14] => 9137 [15] => 10695 [16] => 20114 [17] => 13614 )