พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21808' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8398,1749,22739,6647,3884,480,19331,5778,19986,3942,21347,8276,10635,14725,22472,19479,20695,5913 Array ( [0] => 8398 [1] => 1749 [2] => 22739 [3] => 6647 [4] => 3884 [5] => 480 [6] => 19331 [7] => 5778 [8] => 19986 [9] => 3942 [10] => 21347 [11] => 8276 [12] => 10635 [13] => 14725 [14] => 22472 [15] => 19479 [16] => 20695 [17] => 5913 )