สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21807' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23941,23411,20471,23644,20470,23420,22417,21587,21584,19531,24716,20469,20468,11772,22150,21588,21589,21590 Array ( [0] => 23941 [1] => 23411 [2] => 20471 [3] => 23644 [4] => 20470 [5] => 23420 [6] => 22417 [7] => 21587 [8] => 21584 [9] => 19531 [10] => 24716 [11] => 20469 [12] => 20468 [13] => 11772 [14] => 22150 [15] => 21588 [16] => 21589 [17] => 21590 )