สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21807' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11775,23941,22417,21584,20471,11772,22150,21588,21338,23420,20468,23644,19531,21587,23029,20469,21590,21589 Array ( [0] => 11775 [1] => 23941 [2] => 22417 [3] => 21584 [4] => 20471 [5] => 11772 [6] => 22150 [7] => 21588 [8] => 21338 [9] => 23420 [10] => 20468 [11] => 23644 [12] => 19531 [13] => 21587 [14] => 23029 [15] => 20469 [16] => 21590 [17] => 21589 )