พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21807' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19531,21584,11774,22417,21587,11773,21588,20471,20468,20470,21590,22150,11776,11775,21338,23029,11772,21589 Array ( [0] => 19531 [1] => 21584 [2] => 11774 [3] => 22417 [4] => 21587 [5] => 11773 [6] => 21588 [7] => 20471 [8] => 20468 [9] => 20470 [10] => 21590 [11] => 22150 [12] => 11776 [13] => 11775 [14] => 21338 [15] => 23029 [16] => 11772 [17] => 21589 )