สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21807' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23411,21584,20471,23029,21588,22417,21589,11776,11772,11774,11773,11775,21338,21590,20470,20469,19531,23420 Array ( [0] => 23411 [1] => 21584 [2] => 20471 [3] => 23029 [4] => 21588 [5] => 22417 [6] => 21589 [7] => 11776 [8] => 11772 [9] => 11774 [10] => 11773 [11] => 11775 [12] => 21338 [13] => 21590 [14] => 20470 [15] => 20469 [16] => 19531 [17] => 23420 )