พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21801' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22163,20994,14547,23418,9365,21919,15961,22146,18595,10679,10636,22092,22683,15920,7910,15770,2647,22039 Array ( [0] => 22163 [1] => 20994 [2] => 14547 [3] => 23418 [4] => 9365 [5] => 21919 [6] => 15961 [7] => 22146 [8] => 18595 [9] => 10679 [10] => 10636 [11] => 22092 [12] => 22683 [13] => 15920 [14] => 7910 [15] => 15770 [16] => 2647 [17] => 22039 )