พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21801' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10634,20934,8252,8812,22127,14791,13434,9376,3194,8975,19528,9755,2674,21936,4974,5237,13731,19081 Array ( [0] => 10634 [1] => 20934 [2] => 8252 [3] => 8812 [4] => 22127 [5] => 14791 [6] => 13434 [7] => 9376 [8] => 3194 [9] => 8975 [10] => 19528 [11] => 9755 [12] => 2674 [13] => 21936 [14] => 4974 [15] => 5237 [16] => 13731 [17] => 19081 )