พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21799' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1443,14835,1686,2431,14837,1415,1349,1416,2430,19122,15165,1726,2424,1435,1446,1441,14833,19029 Array ( [0] => 1443 [1] => 14835 [2] => 1686 [3] => 2431 [4] => 14837 [5] => 1415 [6] => 1349 [7] => 1416 [8] => 2430 [9] => 19122 [10] => 15165 [11] => 1726 [12] => 2424 [13] => 1435 [14] => 1446 [15] => 1441 [16] => 14833 [17] => 19029 )