พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21799' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14843,1349,2429,1443,14847,1444,2428,19123,1416,14835,1724,1422,14833,1725,1340,2420,14837,2432 Array ( [0] => 14843 [1] => 1349 [2] => 2429 [3] => 1443 [4] => 14847 [5] => 1444 [6] => 2428 [7] => 19123 [8] => 1416 [9] => 14835 [10] => 1724 [11] => 1422 [12] => 14833 [13] => 1725 [14] => 1340 [15] => 2420 [16] => 14837 [17] => 2432 )