พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

JAM Project to release a triple A-side single release. Includes PS4(R)/Nintendo Switch(TM) "Super Robot Taisen T" intro and outro theme "Tread on the Tiger's Tail / RESET" and smart phone app "Super Robot Taisen DD" main theme "DD-Dimension Driver-".

q select pid from dex_product where pid<>'21795' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20261,18554,13378,3993,9302,12474,3886,11077,1433,6608,9973,12905,22563,20907,10706,16533,3017,2848 Array ( [0] => 20261 [1] => 18554 [2] => 13378 [3] => 3993 [4] => 9302 [5] => 12474 [6] => 3886 [7] => 11077 [8] => 1433 [9] => 6608 [10] => 9973 [11] => 12905 [12] => 22563 [13] => 20907 [14] => 10706 [15] => 16533 [16] => 3017 [17] => 2848 )