พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

JAM Project to release a triple A-side single release. Includes PS4(R)/Nintendo Switch(TM) "Super Robot Taisen T" intro and outro theme "Tread on the Tiger's Tail / RESET" and smart phone app "Super Robot Taisen DD" main theme "DD-Dimension Driver-".

q select pid from dex_product where pid<>'21795' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10979,1357,6287,22715,21808,2026,4226,9181,11238,14457,5243,19860,6473,5655,21668,21792,9257,14606 Array ( [0] => 10979 [1] => 1357 [2] => 6287 [3] => 22715 [4] => 21808 [5] => 2026 [6] => 4226 [7] => 9181 [8] => 11238 [9] => 14457 [10] => 5243 [11] => 19860 [12] => 6473 [13] => 5655 [14] => 21668 [15] => 21792 [16] => 9257 [17] => 14606 )