พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21794' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14132,5632,1571,16308,5444,3825,22117,2813,15964,18074,12180,15558,11209,22833,22802,7454,22288,12887 Array ( [0] => 14132 [1] => 5632 [2] => 1571 [3] => 16308 [4] => 5444 [5] => 3825 [6] => 22117 [7] => 2813 [8] => 15964 [9] => 18074 [10] => 12180 [11] => 15558 [12] => 11209 [13] => 22833 [14] => 22802 [15] => 7454 [16] => 22288 [17] => 12887 )