พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21794' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8262,14142,10898,8933,5806,10995,22285,10459,6229,7340,18466,9215,21809,5912,1320,7457,8969,9814 Array ( [0] => 8262 [1] => 14142 [2] => 10898 [3] => 8933 [4] => 5806 [5] => 10995 [6] => 22285 [7] => 10459 [8] => 6229 [9] => 7340 [10] => 18466 [11] => 9215 [12] => 21809 [13] => 5912 [14] => 1320 [15] => 7457 [16] => 8969 [17] => 9814 )