พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21793' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1365,21791,14545,1366,1306,1361,15548,21327,1375,14546,1367,1362,1370,13718,25086,1690,10718,23427 Array ( [0] => 1365 [1] => 21791 [2] => 14545 [3] => 1366 [4] => 1306 [5] => 1361 [6] => 15548 [7] => 21327 [8] => 1375 [9] => 14546 [10] => 1367 [11] => 1362 [12] => 1370 [13] => 13718 [14] => 25086 [15] => 1690 [16] => 10718 [17] => 23427 )