พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21793' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1373,22409,23427,15547,8274,13718,1376,1372,14674,22414,15546,1361,22413,14546,19065,1367,19532,1366 Array ( [0] => 1373 [1] => 22409 [2] => 23427 [3] => 15547 [4] => 8274 [5] => 13718 [6] => 1376 [7] => 1372 [8] => 14674 [9] => 22414 [10] => 15546 [11] => 1361 [12] => 22413 [13] => 14546 [14] => 19065 [15] => 1367 [16] => 19532 [17] => 1366 )