พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21793' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1372,14545,22754,1365,15547,13718,1367,23606,24527,22413,24510,1363,19065,1376,15546,10718,1373,22414 Array ( [0] => 1372 [1] => 14545 [2] => 22754 [3] => 1365 [4] => 15547 [5] => 13718 [6] => 1367 [7] => 23606 [8] => 24527 [9] => 22413 [10] => 24510 [11] => 1363 [12] => 19065 [13] => 1376 [14] => 15546 [15] => 10718 [16] => 1373 [17] => 22414 )