พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21793' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1373,1370,1372,1369,1364,1365,14674,13718,22413,13733,10718,21791,1376,15541,1366,1368,1375,1306 Array ( [0] => 1373 [1] => 1370 [2] => 1372 [3] => 1369 [4] => 1364 [5] => 1365 [6] => 14674 [7] => 13718 [8] => 22413 [9] => 13733 [10] => 10718 [11] => 21791 [12] => 1376 [13] => 15541 [14] => 1366 [15] => 1368 [16] => 1375 [17] => 1306 )