พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21792' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5633,17835,7904,1482,8277,18221,10040,6660,8962,20088,6225,20935,5250,20796,21967,6600,6828,21242 Array ( [0] => 5633 [1] => 17835 [2] => 7904 [3] => 1482 [4] => 8277 [5] => 18221 [6] => 10040 [7] => 6660 [8] => 8962 [9] => 20088 [10] => 6225 [11] => 20935 [12] => 5250 [13] => 20796 [14] => 21967 [15] => 6600 [16] => 6828 [17] => 21242 )