พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21792' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18074,20932,22598,6687,8853,204,702,6545,6612,21217,20352,22284,22159,9127,6588,9942,3179,21705 Array ( [0] => 18074 [1] => 20932 [2] => 22598 [3] => 6687 [4] => 8853 [5] => 204 [6] => 702 [7] => 6545 [8] => 6612 [9] => 21217 [10] => 20352 [11] => 22284 [12] => 22159 [13] => 9127 [14] => 6588 [15] => 9942 [16] => 3179 [17] => 21705 )