พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE --a new CD series linked to the idol raising live game "IDOLM SideM LIVE ON ST@GE!". The theme for Vol. 7 is Finland. Includes one new location-themed track and one common track throughout the "WORLD TRE@SURE" series. Includes two tracks and one instrumental track. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'21790' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21713,23340,15786,13079,22569,10460,11550,24521,10140,21712,11547,20182,19724,11553,21711,24525,24524,14144 Array ( [0] => 21713 [1] => 23340 [2] => 15786 [3] => 13079 [4] => 22569 [5] => 10460 [6] => 11550 [7] => 24521 [8] => 10140 [9] => 21712 [10] => 11547 [11] => 20182 [12] => 19724 [13] => 11553 [14] => 21711 [15] => 24525 [16] => 24524 [17] => 14144 )