มีสินค้า

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21778' and ( pcharacter='254' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12847,17663,17642,23968,13654,12846,11428,13439,18921,17662,12848,13656,23969,13657,13300,13655,17645,17641 Array ( [0] => 12847 [1] => 17663 [2] => 17642 [3] => 23968 [4] => 13654 [5] => 12846 [6] => 11428 [7] => 13439 [8] => 18921 [9] => 17662 [10] => 12848 [11] => 13656 [12] => 23969 [13] => 13657 [14] => 13300 [15] => 13655 [16] => 17645 [17] => 17641 )