มีสินค้า

390 BAHT
add to cart

  • แก้วน้ำสองชั้นเก็บความร้อน-เย็น
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้
  • ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์

q select pid from dex_product where pid<>'21777' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18312,21620,19810,14090,22687,17114,9108,18715,13550,22898,13903,14023,9610,21602,16145,14165,13970,79 Array ( [0] => 18312 [1] => 21620 [2] => 19810 [3] => 14090 [4] => 22687 [5] => 17114 [6] => 9108 [7] => 18715 [8] => 13550 [9] => 22898 [10] => 13903 [11] => 14023 [12] => 9610 [13] => 21602 [14] => 16145 [15] => 14165 [16] => 13970 [17] => 79 )