มีสินค้า

390 BAHT
add to cart

  • แก้วน้ำสองชั้นเก็บความร้อน-เย็น
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้
  • ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์

q select pid from dex_product where pid<>'21777' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20452,11018,529,13072,19168,8492,21360,18300,20595,8888,21582,8983,18766,4874,4687,14086,1803,18853 Array ( [0] => 20452 [1] => 11018 [2] => 529 [3] => 13072 [4] => 19168 [5] => 8492 [6] => 21360 [7] => 18300 [8] => 20595 [9] => 8888 [10] => 21582 [11] => 8983 [12] => 18766 [13] => 4874 [14] => 4687 [15] => 14086 [16] => 1803 [17] => 18853 )