มีสินค้า

390 BAHT
add to cart

  • แก้วน้ำสองชั้นเก็บความร้อน-เย็น
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้
  • ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์

q select pid from dex_product where pid<>'21775' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19813,8769,14502,13784,2898,9840,18909,21777,2183,8719,37,8866,8888,21508,13853,9980,10422,10609 Array ( [0] => 19813 [1] => 8769 [2] => 14502 [3] => 13784 [4] => 2898 [5] => 9840 [6] => 18909 [7] => 21777 [8] => 2183 [9] => 8719 [10] => 37 [11] => 8866 [12] => 8888 [13] => 21508 [14] => 13853 [15] => 9980 [16] => 10422 [17] => 10609 )