มีสินค้า

390 BAHT
add to cart

  • แก้วน้ำสองชั้นเก็บความร้อน-เย็น
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้
  • ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์

q select pid from dex_product where pid<>'21775' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20397,19819,2892,17215,17515,4420,1804,13858,20568,9728,16201,19633,22690,13872,71,13918,21848,18583 Array ( [0] => 20397 [1] => 19819 [2] => 2892 [3] => 17215 [4] => 17515 [5] => 4420 [6] => 1804 [7] => 13858 [8] => 20568 [9] => 9728 [10] => 16201 [11] => 19633 [12] => 22690 [13] => 13872 [14] => 71 [15] => 13918 [16] => 21848 [17] => 18583 )