มีสินค้า

390 BAHT
add to cart

  • แก้วน้ำสองชั้นเก็บความร้อน-เย็น
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้
  • ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์

q select pid from dex_product where pid<>'21771' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10054,17145,18717,18302,19,13887,10535,21848,22688,8986,18297,14957,12436,8873,70,11513,19633,10772 Array ( [0] => 10054 [1] => 17145 [2] => 18717 [3] => 18302 [4] => 19 [5] => 13887 [6] => 10535 [7] => 21848 [8] => 22688 [9] => 8986 [10] => 18297 [11] => 14957 [12] => 12436 [13] => 8873 [14] => 70 [15] => 11513 [16] => 19633 [17] => 10772 )