มีสินค้า

390 BAHT
add to cart

  • แก้วน้ำสองชั้นเก็บความร้อน-เย็น
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้
  • ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์

q select pid from dex_product where pid<>'21771' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16971,2216,17508,21856,13909,544,18290,22255,13890,10438,78,21546,8047,10001,15682,22258,21113,16203 Array ( [0] => 16971 [1] => 2216 [2] => 17508 [3] => 21856 [4] => 13909 [5] => 544 [6] => 18290 [7] => 22255 [8] => 13890 [9] => 10438 [10] => 78 [11] => 21546 [12] => 8047 [13] => 10001 [14] => 15682 [15] => 22258 [16] => 21113 [17] => 16203 )