มีสินค้า

ตั๋วภาพยนตร์ไม่มีการจัดส่ง รับที่หน้าโรงภาพยนตร์เท่านั้น

450 BAHT
add to cart

Mobile Suit Gundam NT วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 2562 รอบ13.30น.
(SF CINEME MAYA เชียงใหม่) ราคา 450 บาท ตั๋วชมภาพยนตร์ + UC&NT Drawing Set )
1 เซ็ทมี 2 ใบ / มีทั้งหมด 6 แบบ (สุ่ม) เป็นของแถมหน้าโรงภาพยนตร์สัปดาห์แรกในญี่ปุ่น

/
Ticket
q select pid from dex_product where pid<>'21768' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13098,19288,21770,19156,17025,21573,21403,21362,18114,21406,20052,21528,21769,20894,18112,21527,17026,21526 Array ( [0] => 13098 [1] => 19288 [2] => 21770 [3] => 19156 [4] => 17025 [5] => 21573 [6] => 21403 [7] => 21362 [8] => 18114 [9] => 21406 [10] => 20052 [11] => 21528 [12] => 21769 [13] => 20894 [14] => 18112 [15] => 21527 [16] => 17026 [17] => 21526 )