มีสินค้า

299 BAHT
add to cart

[ดีลพิเศษ] Love Live! A2 Tapestry Ver.3 คละแบบ
สินค้าจะเป็นการสุ่มลาย (ไม่สามารถเลือกได้ แต่หากสั่งซื้อ 2 ชิ้นขึ้นไป จะจัดสินค้าไม่ให้ซ้ำกัน)

q select pid from dex_product where pid<>'21767' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12993,4057,24604,23911,19944,1232,24213,24215,23905,2923,1664,1897,6714,3338,7752,1973,22985,4731 Array ( [0] => 12993 [1] => 4057 [2] => 24604 [3] => 23911 [4] => 19944 [5] => 1232 [6] => 24213 [7] => 24215 [8] => 23905 [9] => 2923 [10] => 1664 [11] => 1897 [12] => 6714 [13] => 3338 [14] => 7752 [15] => 1973 [16] => 22985 [17] => 4731 )