สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21764' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21765,21892,21763,11287,11332,10480,21890,21766,8507,13757,16316,21893,9669,17673,21891,19615,11490 Array ( [0] => 21765 [1] => 21892 [2] => 21763 [3] => 11287 [4] => 11332 [5] => 10480 [6] => 21890 [7] => 21766 [8] => 8507 [9] => 13757 [10] => 16316 [11] => 21893 [12] => 9669 [13] => 17673 [14] => 21891 [15] => 19615 [16] => 11490 )