สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21764' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21766,23561,8507,23544,23524,11490,16316,10480,11332,23478,21891,17673,21765,21893,11287,21892,9669,21763 Array ( [0] => 21766 [1] => 23561 [2] => 8507 [3] => 23544 [4] => 23524 [5] => 11490 [6] => 16316 [7] => 10480 [8] => 11332 [9] => 23478 [10] => 21891 [11] => 17673 [12] => 21765 [13] => 21893 [14] => 11287 [15] => 21892 [16] => 9669 [17] => 21763 )