สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21763' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17673,21890,16316,21892,11287,21891,21764,21766,10480,9669,11332,21893,13757,8507,21765,19615,11490 Array ( [0] => 17673 [1] => 21890 [2] => 16316 [3] => 21892 [4] => 11287 [5] => 21891 [6] => 21764 [7] => 21766 [8] => 10480 [9] => 9669 [10] => 11332 [11] => 21893 [12] => 13757 [13] => 8507 [14] => 21765 [15] => 19615 [16] => 11490 )