สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21763' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16316,9669,21766,11490,11287,10480,21765,21893,11332,17673,8507,21892,21764,21890,21891,19615,13757 Array ( [0] => 16316 [1] => 9669 [2] => 21766 [3] => 11490 [4] => 11287 [5] => 10480 [6] => 21765 [7] => 21893 [8] => 11332 [9] => 17673 [10] => 8507 [11] => 21892 [12] => 21764 [13] => 21890 [14] => 21891 [15] => 19615 [16] => 13757 )