สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21762' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22706,21497,21139,19977,15783,23439,15781,21427,22608,21653,20487,22620,23162,18109,21496,19782,15780,20691 Array ( [0] => 22706 [1] => 21497 [2] => 21139 [3] => 19977 [4] => 15783 [5] => 23439 [6] => 15781 [7] => 21427 [8] => 22608 [9] => 21653 [10] => 20487 [11] => 22620 [12] => 23162 [13] => 18109 [14] => 21496 [15] => 19782 [16] => 15780 [17] => 20691 )