สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21762' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21895,20864,20144,19978,21757,19566,19447,15780,21495,20691,19568,21888,20687,15782,20025,20690,18108,18125 Array ( [0] => 21895 [1] => 20864 [2] => 20144 [3] => 19978 [4] => 21757 [5] => 19566 [6] => 19447 [7] => 15780 [8] => 21495 [9] => 20691 [10] => 19568 [11] => 21888 [12] => 20687 [13] => 15782 [14] => 20025 [15] => 20690 [16] => 18108 [17] => 18125 )